Pool hegn Act

September 6

En række stater og lokale regeringer i de Forenede Stater har vedtaget love der kræver placeringen af hegn omkring boligområder og rekreative pool faciliteter som et middel til at beskytte børn mod utilsigtet drukning.

Florida

Florida gennemtvinger den Residential Swimming Pool Safety Act, også benævnt Preston de Ibern/McKenzie Merriam Residential Swimming Pool Safety Act. Denne lov bemyndiger placeringen af et minimum af en 4-mund barriere rundt om en udendørs swimmingpool. Men hegnet skal ikke opføres umiddelbart støder op til puljen.

Arizona

Arizona lov kræver et minimum af en 5-fod hegn omkring en udendørs swimmingpool, der holder vandet 18 inches eller mere i dybden. Barrieren skal ikke indeholde nogen udvendige hånd eller fodfæste. "Væg, hegn eller barriere skal være mindst 20 inches fra vandkanten," lyder lovgivningen.

Retningslinjer

Ingen føderale lovgivning i de Forenede Stater regulerer pool fægtning krav, men et bredt sortiment af yderligere stater, amter, byer og kommuner har lignende men forskellige mandater. Consumer Product Safety Commission har opstillet en liste over retningslinjer skal hjælpe boligejere korrekt sikre deres udendørs swimmingpools.


© 2020 Angelispress.com | Contact us: webmaster# angelispress.com