Hvad er begrebet miljøforvaltning?

February 26

Hvad er begrebet miljøforvaltning?

Miljøforvaltning tager en tilgang til forvaltning af en hele økosystemet i stedet for kun at fokusere på specifikke ressourcer, som luft, vand eller træer. En plan skal afbalancere behovene hos såvel mennesker som miljø.

Historie

Før miljøforvaltning blev udbredt i USA, var der fokus på forvaltning af naturlige ressourcer. Grupper søgt at henlede opmærksomheden på specifikke eksempler på naturressourcer udnyttelse, såsom skovrydning i et område i udvikling af fast ejendom.

Integration

I det enogtyvende århundrede indebærer miljøforvaltning integration af beskyttelsen af naturressourcerne og økosystemerne med byggemodning. Integration betyder, at når en ændring foreslås der vil påvirke miljøet, såsom byggeri, forskellige nedslag vil faktor i udvælgelsen af en løsning.

Langsigtet tilgang

Målene for miljøstyring er langsigtede, ikke blot reaktionære samt forvaltning af naturressourcer. Planlægning af, hvordan at sikre ressourcer for fremtiden omfatter overvejer både kortsigtede og langsigtede konsekvenser. Dette kaldes undertiden stewardship i stedet for ressourcestyring.


© 2021 Angelispress.com | Contact us: webmaster# angelispress.com